Τι Κερδίζετε


  • Αύξηση των εσόδων του ιατρείου καθώς δε θα χάνονται πλέον κλήσεις που θα ήταν πιθανά ραντεβού.

  • Μείωση των λειτουργικών εξόδων του ιατρείου.

  • Αποφυγή ανεπιθύμητων κλήσεων.

  • Βελτίωση εικόνας του ιατρείου καθώς οι κλήσεις θα εξυπηρετούνται από έμπειρο προσωπικό.

  • Εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου

  • Υποστηρίζετε και διαφυλάσσετε τους ασθενείς σας λόγω της υψηλής και άριστης ποιότητας εξυπηρέτησης των κλήσεων.


My-Secretary.gr | Υπηρεσίες Τηλεγραμματείας | Γραμματειακή Υποστήριξη για Ιατρούς & Επαγγελματίες της Υγείας εξ' Αποστάσεως | Τηλεγραμματεία για Γιατρούς σε Αθήνα, Πειραιά & όλη την Ελλάδα