Ποιοι Είμαστε

Υπηρεσίες

Οφέλη

Νέα

Επικοινωνία

Τι Κερδίζετε

  • Αύξηση των εσόδων του ιατρείου καθώς δε θα χάνονται πλέον κλήσεις που θα ήταν πιθανά ραντεβού.
  • Μείωση των λειτουργικών εξόδων του ιατρείου.
  • Αποφυγή ανεπιθύμητων κλήσεων.
  • Βελτίωση εικόνας του ιατρείου καθώς οι κλήσεις θα εξυπηρετούνται από έμπειρο προσωπικό.
  • Εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου
  • Υποστηρίζετε και διαφυλάσσετε τους ασθενείς σας λόγω της υψηλής και άριστης ποιότητας εξυπηρέτησης των κλήσεων.


My-Secretary.gr | Υπηρεσίες Τηλεγραμματείας | Γραμματειακή Υποστήριξη για Ιατρούς & Επαγγελματίες της Υγείας εξ' Αποστάσεως | Τηλεγραμματεία για Γιατρούς σε Αθήνα, Πειραιά & όλη την Ελλάδα